O Archiwum

Zapewne od początku istnienia diecezji płockiej (ok. 1075 r.) gromadzono i przechowywano dokumenty ważne dla Kościoła płockiego. Zajmowała się tym kapituła katedralna, przechowując pierwsze archiwum diecezji w swoim skarbcu. Częścią tych zbiorów była obszerna kolekcja cennych rękopisów (wśród nich Biblia Płocka i Ewangeliarz Anastazji z XII w., Perykopy Ewangeliczne, Ewangelia według św. Marka). Pierwsza pewna wzmianka o archiwum kapitulnym pochodzi z roku 1398. Za panowania Zygmunta I sporządzono kopiariusz dyplomów znajdujących się w archiwum, a w 1594 r. kapituła poleciła dokonać inwentaryzacji zasobów. Okupacja szwedzka (1655-1656) dotknęła archiwum, tak jak całe Mazowsze.


Parafia miesiąca

PARAFIA MIESIĄCA: parafia pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Kamienicy

Parafia w Kamienicy leży w ziemi zakroczymskiej, na pograniczu z ziemią ciechanowską. Do roku 1926 należała do dekanatu zakroczymskiego,... Więcej

Aktualności

Godziny pracy Archiwum w dniu 31 X

W czwartek, 31 X Archiwum będzie czynne do 12.00. Więcej

III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych – relacja

W dniach 14 - 16 X odbywała się w Łodzi III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych pod hasłem "Archiwa... Więcej

III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych

Tegoroczne spotkanie archiwistów kościelnych z całej Polski będzie organizowane we współpracy z Archiwami Państwowymi. Odbędzie się w dniach 14-16... Więcej

0
+
tomów
0
lat istnienia
0
mb. akt i dokumentów
0
parafie
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!