Miscellanea

Struktura diecezji

Przynależność parafii do diecezji płockiej

Przydatne linki i porady

Strona internetowa Instytutu Historii PAN zawierająca szczegółową mapę Korony Królestwa Polskiego w XVI w., pozwalającą odnajdywać parafie i miejscowości oraz określać ich przynależność kościelną.

Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Strona internetowa Archiwum Diecezjalnego w Łowiczu.

Strona internetowa Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej.

Strona internetowa Archiwum Archidiecezji Warmińskiej.

Strona internetowa Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego.

Oficjalna strona internetowa Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Oficjalna strona internetowa Archiwów Państwowych.

Strona internetowa Archiwum Państwowego w Płocku oraz jego oddziału w Kutnie.

Strona internetowa Archiwum Państwowego w Olsztynie.

Strona internetowa Archiwum Państwowego w Toruniu oraz jego oddziału we Włocławku.

Strona internetowa Archiwum Państwowego w Warszawie oraz jego oddziałów w Grodzisku Mazowieckim, Mławie i Pułtusku.

Oficjalna strona internetowa Centralnego Archiwum Wojskowego.

Administrowana przez Archiwa Państwowe baza danych genealogicznych „Pradziad„.

Oficjalna strona internetowa Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Zawierająca największy zbiór metryk baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Zawierająca porady i wsparcie strona internetowa „Kim oni byli„, poświęcona poszukiwaniom genealogicznym.

Strona internetowa Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Strona internetowa Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

Strona internetowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Strona internetowa Muzeum Regionalnego w Pułtusku.

Strona internetowa Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.


Jeśli chcą Państwo podzielić się przydatnymi linkami i adresami, prosimy o przesyłanie ich z jednozdaniowym opisem na adres Archiwum.

Diecezja płocka w latach 1818 - 1925

Diecezja płocka w latach 1925 - 1992

Archiwum Diecezjalne w Płocku