Opis zasobów Archiwum

Zespoły archiwalne (bez wyszczególniania)

 • Dokumenty pergaminowe (XIII-XVI w.)
 • Acta Episcopalia (1448-1849)
 • Acta Oficialia Plocensia (1508-1839)
 • Acta Oficialia Pultoviensia (1462-1808)
 • Acta Capituli Plocensis (1438-1893)
 • Acta Capituli Pultoviensis (1482-1902)
 • Akta wizytacji biskupich i dekanalnych diecezji (XVI-XIX w.)
 • Akta wizytacji dóbr stołowych biskupów (XVI-XVIII w.)
 • Dokumenty papierowe (odpisy różnych akt XIV-XIX w.)
 • Akta Seminarium Duchownego w Pułtusku (XVI – połowa XIX w., akta częściowe)
 • Akta Seminarium Duchownego w Płocku (XVIII-XX w., fragmenty)
 • Fragmenty akt Kurii Diecezjalnej Płockiej (1810-1939)
 • Fragmenty akt zakonnych
 • Dzienniki, pamiętniki, notatki zmarłych księży
 • Akta metrykalne parafii z całej diecezji (1585-1900, niekompletne)
 • Fragmenty akt parafialnych (XVII-XX w.)
 • Albumy z fotografiami
 • Muzykalia
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!