Opis zasobów Archiwum

W skład Archiwum wchodzą następujące zespoły dokumentów:

 • ADPl AC: fragmentarycznie zachowane akta konsystorza płockiego (1804-1917), konsystorza pułtuskiego (1832-1912) i kurii diecezjalnej płockiej (1917-1984, głównie dokumenty o treści duszpasterskiej).
 • ADPl ACPl: akta kapituły płockiej (1438-1893), zachowane fragmentarycznie.
 • ADPl ACPu: akta kapituły pułtuskiej (1482-1902), zachowane fragmentarycznie.
 • ADPl AO: fragmentarycznie zachowane akta zgromadzeń zakonnych z terenu diecezji (XVII-XIX w.): benedyktynów z Płocka i Pułtuska, bernardynów z Ratowa i Skępego, franciszkanów reformatów z Płocka, Pułtuska i Szczawina, kanoników regularnych z Czerwińska, norbertanek z Płocka i Czerwińska, pasjonistów z Przasnysza; akta wizytacji klasztorów, akta sekularyzacji zgromadzeń z 1819 i 1864 roku.
 • ADPl AOPl: akta oficjalatu płockiego z lat 1508-1839.
 • ADPl AOPu: akta oficjalatu pułtuskiego z lat 1462-1808.
 • ADPl AP: fragmenty różnych akt i dokumentów z parafii diecezji (XVII-XX w.).
 • ADPl AS: fragmenty akt seminariów duchownych w Pułtusku (XVI-XIX w.) i Płocku (XVII-XX w.), związanych głównie ze sprawami gospodarczymi i programami nauczania.
 • ADPl AV: akta biskupich i dziekańskich wizytacji parafii (1591-1860).
 • ADPl CD: kolekcja wystawianych przez papieży, biskupów, królów polskich, książąt oraz innych urzędników dyplomów pergaminowych i papierowych (1203-1927)
 • ADPl Ep: akta czynności biskupich (1448-1849) zawierające dokumentację duszpasterskich, administracyjnych, prawnych i ekonomicznych działań biskupów płockich.
 • ADPl F: dzienniki, pamiętniki, notatki i inne zapiski zmarłych księży z XIX i XX wieku.
 • ADPl M: musicalia (nuty, partytury, śpiewniki) z XIX i I poł. XX wieku – zbiór nieopracowany.
 • ADPl Ph: fotografie, albumy i negatywy – zbiór nieopracowany.
 • ADPl L: zachowane fragmentarycznie akta lustracji dóbr biskupstwa płockiego (XVI-XVIII w.), w szczególności dóbr górzneńskich, płockich i zanarwiańskich, pałaców w Płocku i Pułtusku.
 • ADPl V: różne dokumenty, zapiski i akta z XVII-XX wieku – zbiór nieopracowany.
 • ADPl: akta metrykalne 226 parafii z lat 1579-1918.
Archiwum Diecezjalne w Płocku