O archiwum

O Archiwum

Archiwum Diecezjalne w Płocku powołał do istnienia biskup płocki bł. Antoni Julian Nowowiejski zapewne 5 XII 1922 roku – „zapewne”, ponieważ Niemcy, niszcząc w czasie wojny dokumenty kurialne, zniszczyli również dekret erekcyjny i tylko pamięć przechowała datę powołania pierwszego dyrektora, ks. Władysława Mąkowskiego, liturgisty, historyka i badacza dziejów diecezji.

Archiwum stało się dziedzicem archiwów Kapituły Katedralnej Płockiej, Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, konsystorza płockiego, konsystorza pułtuskiego, kurii biskupów płockich, seminariów płockiego i pułtuskiego, gromadząc ich dotychczasowe zbiory. Dlatego metryka własna tej instytucji, troszczącej się o przechowanie akt, dokumentów i metryk dziesiątek dzieł religijnych i setek tysięcy mieszkańców Mazowsza północnego na przestrzeni dziesięciu wieków jego katolickiej historii sięga początków diecezji, ok. 1075 roku.

Obecnie Archiwum mieści się w gmachu Biblioteki płockiego seminarium duchownego i gromadzi ponad 300 metrów bieżących dokumentów, troszcząc się o ich stan i dostępność. Swoje zasoby udostępnia zarówno naukowcom, jak i badaczom genealogii i rodzinnych historii.

Należąca do Kościoła katolickiego, najstarsza instytucja kultury i nauki na Mazowszu spełnia rolę stróża przeszłości z dumą i nadzieją, że w ten sposób staje się siewcą przyszłości.

 

12 (Large)

Pracownicy

Katarzyna Kalińska – p.o. dyrektora

tel.: 24 262 85 57

ks. Bartosz Leszkiewicz

tel.: 24 262 63 34

Otwarte w godzinach

wtorek–piątek - 9:00-15:00

Aktualności

Archiwum zamknięte z powodu urlopu

Szanowni Państwo, w dniach 1 IX - 2 X  Archiwum Diecezjalne będzie zamknięte. Zapraszamy ponownie jesienią.

Archiwum zamknięte z powodu urlopu

Szanowni Państwo, w dniach 12-21 IV  Archiwum Diecezjalne będzie zamknięte.

Harmonogram pracy Archiwum w okresie Bożego Narodzenia

  W okresie Bożego Narodzenia Archiwum Diecezjalne będzie zamknięte od 24 XII do 2 I. Ponownie zapraszamy 3 I 2023 roku.

Archiwum Diecezjalne w Płocku