Godziny pracy Archiwum w dniu 31 X

Archiwum Diecezjalne w Płocku