Katarzyna Kalińska p.o. dyrektora

Archiwum Diecezjalne w Płocku